Nieuws

Politiek Meppel wil geen verdere afkalving van het openbaar vervoer.

De afgelopen jaren is het openbaar vervoer in en rond Meppel verslechterd. Een drietal fracties in de gemeenteraad, ChristenUnie, GroenLinks en SterkMeppel, wil een verdere aftakeling voorkomen en wenst meer aandacht van de politiek in Meppel en de provincie voor de diverse vormen van (doel)groepenvervoer. Dat is de strekking van een notitie die de fracties, onder de titel Lijnen uitgezet,  openbaar vervoer in en rond Meppel , gezamenlijk hebben uitgebracht. 

Lees verder

GroenLinks en SP doen poging om medewerkers Reestmond aan vast contract te helpen

De Meppeler fracties van de SP en GroenLinks komen tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 oktober opnieuw met een motie waarin het college wordt opgeroepen de huidige medewerkers van Reestmond een vast contract aan te bieden. Een eerdere motie met dezelfde strekking strandde in juni nadat alleen SP en GroenLinks voor stemden. De initiatiefnemers hopen dat komende donderdag ook de andere partijen zich van hun sociale kant laten zien.

Lees verder