GroenLinks tevreden met socialere insteek begroting 2017

In de raadsvergadering van donderdag 10 en vrijdag 11 november heeft GroenLinks Meppel via een amendement gevraagd om meer duidelijkheid over en een socialere insteek bij de kwaliteitsversterking van Meppel. Dit voorstel is met brede steun van de raad aangenomen. GroenLinks maakt zich sterk voor een groen en sociaal Meppel. Het nagenoeg unaniem aannemen van het amendement is daar een belangrijke stap in. GroenLinks stemde, na deze aanpassing, dan ook vóór de programmabegroting van 2017

In de programmabegroting voor 2017 staat een ‘voorbereidingsbudget' voor drie projecten. De focus van deze belangrijke investering van 100.000 euro was nog onduidelijk. Het pleidooi van Paula van Eerden van GroenLinks, om vooraf goede afspraken te maken over het doel hiervan, viel in goede aarde. Er is afgesproken dat tweederde van het budget wordt gebruikt voor planvorming met betrekking tot de kwaliteit van de binnenstad. Investeringen die alle inwoners ten goede komen en niet slechts aan een beperkte groep. "Het hart van een stad moet zowel letterlijk als figuurlijk kloppen", aldus Van Eerden.

Ingediende moties (nog) niet aangenomen

Verder diende GroenLinks een viertal groene, duurzame en sociale moties in. De moties van GroenLinks werden 'sympathiek' gevonden, maar vonden onvoldoende aftrek. 

  • De oproep voor een Voorzieningenkaart is verworpen, maar het idee wordt wel meegenomen in het overleg met het Armoedepact. Fractievoorzitter Paula van Eerden maakt zich bezorgd over berichten dat kinderen steeds vaker niet mee mogen op schoolreisje, omdat hun ouders niet hebben betaald. Er is geld om dit te voorkomen, maar dat vindt niet de weg naar deze ouders. Gerichte communicatie met een voorzieningenkaart is mogelijk een oplossing. Deze oplossing wordt meegenomen in de uitwerking van een eerdere motie van GroenLinks, namelijk het Armoedepact.
  • De motie tegen het oplaten van ballonnen, vond een deel van de raad betuttelend. Dit terwijl de actie van de 8-jarige Timo, die deze week weigerde een ballon op te laten op school en daarmee de landelijke pers haalde, op Facebook juist een dikke duim omhoog kreeg.
  • Een motie voor een versneld Gasvrij Meppel in 2030 (in plaats van de in het klimaatakkoord van Parijs overeengekomen 2040) is ook verworpen. Dat is bijzonder omdat Meppel de Energie Expeditie heeft geaccordeerd, waarin 2030 ook al is genoemd. Het College geeft aan dat er binnenkort overleg is met Rendo en neemt deze oproep daarin mee.
  • De motie om de Groenmarkt ook écht groen te kleuren, namelijk als stadstuin, is aangehouden.