GroenLinks Meppel stelt vragen over kortingen op huishoudelijke hulp

GroenLinks Meppel stelt schriftelijke vragen aan het College inzake kortingen op huishoudelijk hulp. De gemeente Amsterdam draait namelijk haar kortingen op huishoudelijke hulp terug naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Volgt de gemeente Meppel?

De fractie van GroenLinks Meppel vernam via de landelijke pers (http://nos.nl/l/2107212) dat enkele gemeenten, waaronder Amsterdam, kortingen op huishoudelijke hulp terugdraaien naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. “Die stelt dat gemeenten onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de huishoudelijke hulp moeten leveren die nodig is. Ze mogen niet zeggen dat ze er te weinig geld voor hebben of dat huishoudelijke hulp niet onder de wet valt. Afspraken gelden die voor de invoering van de nieuwe Wmo in 2015 met aanvragers zijn gemaakt.”

Vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders:

  1. Is het college op de hoogte van deze rechterlijke uitspraak?
  2. Zo ja, overweegt het college, in navolging van andere gemeenten de korting op thuishulp ook voorlopig terug te draaien? Indien nee, waarom niet?

Het College heeft 15 dagen om te antwoorden.