Laatste motie aangenomen en de Algemene Beschouwingen 2016 zijn ook voor GroenLinks Meppel ten einde

In de raadsvergadering van vandaag kwam ook de laatste van de vier door GroenLinksMeppel geïnitieerde moties ter stemming: de motie voor beperking van leges op paspoorten, identiteitspapieren en rijbewijzen werd aangenomen. In totaal zijn maar liefst acht van de negen door GL (mede) ingediende moties aangenomen.  Fractievoorzitter Paula van Eerden is tevreden. Namens GroenLinks sprak Paula van Eerden zich bij de afgelopen Algemene Beschouwingen uit voor een groen, sociaal, duurzaam en cultureel sterk Meppel. Kijk naar Paula's bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen en lees welke moties door GroenLinks (mede zijn) ingediend.

Tijdens de Algemene Beschouwingen laten de politieke partijen horen hoe ze tegen de toekomst van Meppel aankijken. Ze doen dit aan de hand van de Perspectiefnota, het document dat de basis vormt voor de begroting voor de komende jaren. De Perspectiefnota 2017-2020 bevat in 2016 geen gedetailleerde uitwerkingen, maar enkel strategische lijnen. De nadere uitwerking volgt bij de behandeling van de Programmabegroting 2017. Dan worden ook de financiële lijnen duidelijker.

Moties fractie GroenLinks (als initiatiefnemer):

  1. Benoeming Meppel tot Global Goals Gemeente. Deze is aangenomen.
  2. Evaluatie keukentafelgesprekken WMO. Deze is aangenomen.
  3. Beperking leges identiteitspapieren, reisdocumenten en rijbewijzen. Deze is aangenomen.
  4. Oproep voor een update van het speelruimteplan. Deze motie is helaas verworpen.

Moties fractie GroenLinks (als mede-initiatiefnemer):

  1. Aanleg wandel- en fietspad bij de Reggersweg (met STeM en CU). Deze is aangenomen.
  2. Uitstellen bezuiningen Cultuurnota (met STeM en SP). Deze is aangenomen.
  3. Plan van aanpak duurzaamheid (met CU en STeM). Deze is aangenomen.
  4. Aanbesteding van groene energie (met CU, STeM en SP). Deze is aangenomen.
  5. Totstandkoming van een armoedepact (met SP, STeM en D66). Unaniem aangenomen