Standpunten

Toegankelijk Meppel

GroenLinks staat voor een open samenleving waarin je kun zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je thuis in Meppel. Het recht op verschil bestaat alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en rechten beschermd. Zoals de vrijheid van meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vergt permanent onderhoud en open debat. Daarom pakken we discriminatie aan in onze gemeente en zetten we ons in voor verdraagzaamheid.

Groen

Groen Meppel is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust.  

Betaalbaar

GroenLinks is zich ervan bewust dat de gemeente met minder geld meer moet doen. Dat noodzaakt de gemeente tot scherpe keuzes. 

Sociaal

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks is bij uitstek de partij die mensen maximale ontplooiingskansen biedt. GroenLinks staat voor een lokale overheid die hiervoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en zeer goede zorg. Wij willen die kansen eerlijk delen.