Matenweg, Nijeveen, oktober 2016
Matenweg, Nijeveen, oktober 2016

GroenLinks Meppel stelt vragen over essentaksterfte in Meppel

Zal de essentaksterfte leiden tot kaalslag in onze gemeente? In Meppel is namelijk 8 procent van de bomen een es, het merendeel groeit in Nijeveen. De fractie GroenLinks Meppel maakt zich zorgen over de gevolgen van deze schimmelziekte voor de groenstructuur in onze gemeente en heeft dan ook vragen gesteld aan het college.   

  1. Waar in de gemeente staan de getroffen bomen? Gaat het daarbij voornamelijk om solitaire bomen, of ook om rijen en groepen?
  2. Is inmiddels duidelijk welke bomen gekapt zullen worden en wanneer?  Zo nee, wanneer verwacht u daar duidelijkheid over te kunnen geven?
  3. Worden gekapte bomen op gemeentelijke grond vervangen door nieuwe bomen? Zo nee, waarom niet?  Zo ja, op welke termijn zal nieuwe aanplant plaatsvinden?

N.B. Sinds 2010 waart de essentaksterfte in Nederland rond. Door een schimmel wordt de es van binnenuit aangetast en wordt de boom hol. Dat is gevaarlijk, want een herfststorm zal aangetaste bomen snel doen omvallen. De verwachting is dat met de ziekte een groot deel van de essen in Nederland zal verdwijnen.