Nieuws

Harmonisatie: GroenLinks vraagt College excuses aan te bieden aan Stichting Peuterspeelzalen en personeel

Naar aanleiding van een rapport van onafhankelijk bemiddelaar Urlings sprak de raadscommissie op 18 april over de voortgang in het dossier harmonisatie...

23 apr 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

College stelt zich niet dienstbaar op bij bestemmingsplan

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Marten Ottenlaan 21 werd ingesproken door een aantal omwonenden, die zich niet voldoende gehoord voelden in de...

12 apr 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Nieuwveense Landen: zorgen om sociale woningbouw

Op 10 en 11 april vergaderden de raadscommissies over de Crisisaanpak Nieuwveense Landen. GroenLinks-woordvoerder Hans Kuipers liet weten zich zorgen te...

12 apr 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Duur telefoontje met gemeente? GroenLinks wil maatregelen.

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over het feit dat het nieuwe telefoonnummer van de Gemeente Meppel, 14 0522,...

13 mrt 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Motie autovrije zuidelijke Hoofdstraat

Tijdens de raadsvergadering op 21 maart zal GroenLinks een motie in stemming brengen om de zuidelijke Hoofdstraat autovrij te maken. Tijdens de...

11 mrt 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Hoofdlijnennotitie Structuurvisie Meppel

Op 7 maart besprak de raadscommissie de Hoofdlijnennotitie Structuurvisie Meppel. Namens GroenLinks gaf Hans Kuipers aan erg tevreden te zijn met het...

11 mrt 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Vragen archeologische fouten Meppel

Naar aanleiding van de berichtgeving over wederom een archeologische fout bij werkzaamheden in Meppel heeft GroenLinks vragen gesteld zowel aan Burgemeester...

12 feb 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

GroenLinks kritisch over Ontwikkeling Het Vledder

Op 17 januari werd in de raadscommissie een onderhandelingsakkoord besproken tussen de projectontwikkelaar en de gemeente om de ontwikkeling op Het Vledder...

18 jan 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs

Op 17 januari werd het Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs besproken. Namens de fractie van GroenLinks gaf Roelie Schuuring aan de teleurstelling...

18 jan 2013 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen over de Gebiedsagenda Zuidwest-Drenthe

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de gebiedsagenda voor Zuidwest-Drenthe. De fractie meent dat de gemeenteraad, en (daarmee)...

23 dec 2012 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Harmonisatie: betrek alle partijen op gelijkwaardige basis

Op donderdag 6 december sprak de raadscommissie over de voortgang van de harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Helaas ging wethouder Jansen niet in op de...

07 dec 2012 Hans Kuipers

Lees meer
Nieuws

Algemene Beschouwingen Begroting 2013

Op 9 oktober sprak fractievoorzitter Willie Oldengarm namens GroenLinks de algemene beschouwingen over de begroting 2013 uit. Lees verder voor haar bijdrage...

09 nov 2012 Hans Kuipers

Lees meer