Regio Zwolle zichtbaar duurzaam

Meppel kiest ervoor om de regio Zwolle te profileren als een economische topregio met een schone economie. Afgelopen donderdag 1 december heeft een brede meerderheid van de gemeenteraad van Meppel ingestemd met de motie ‘vreemd’ met die strekking van GroenLinks Meppel.

Op 15 december wordt tijdens het Regio Zwolle Congres gesproken over de branding (profilering) van de Regio Zwolle. GroenLinks vindt dat onze waterrijke en innovatief sterke regio alles in zich heeft om een duurzame topregio te worden. Groene energie, schone distributie en vervoer, biologische landbouw, duurzaam toerisme en een klimaatbestendige inrichting zijn daarbij sleutelwoorden.

GroenLinksers uit een aantal gemeenten en provincies die tot de Regio Zwolle behoren, hebben daarom de handen ineen geslagen. Het is het eerste gezamenlijk initiatief van volksvertegenwoordigers in de Regio Zwolle. Het voorstel dat nu is aangenomen door de gemeenteraad van Meppel wordt de komende tijd ook door GroenLinks ingebracht in de gemeenteraden en provinciale staten van Zwolle, Kampen, Dronten en de provincies Overijssel, Flevoland, Drenthe en Gelderland.