Nieuwe gemeenteraad op verkenning

De nieuwe gemeenteraad van Meppel is al 10 weken in functie. De eerste raadscommissies en raadsvergaderingen zitten er op. Ondertussen werken de raadsleden en duo-raadsleden zich in in de lopende en nieuwe dossiers.

Om snel wegwijs te worden in het raadswerk is een inwerkprogramma opgezet. Naast het verbreden van de inhoudelijke kennis, leren de nieuwe (duo-) raadsleden de fijne kneepjes van het raadslidmaatschap.

Wijken
Zaterdag 24 mei was het tijd om als raad op verkenning te gaan langs diverse projecten in de gemeente. Er werd een bezoek gebracht aan het Wijkservicepunt in Koedijkslanden. De raadsleden werden geïnformeerd over het wijk- en dorpsgericht werken en de uitvoering van verschillende projecten in de wijk. Tijdens een volgende stop spraken raadsleden met inwoners die actief aan de slag zijn in de Berggierslanden Gaarde. Aansluitend zag de raad de herstelwerkzaamheden aan de fietstunnel Westerstouwe.

Energie
Nadat de jeugd uit de wijk werd aangemoedigd tijdens het fietscrossen, ging het gezelschap verder naar het Leer Werk Centrum voor uitleg over het werk van het centrum en de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. Daarbij werd stilgestaan bij het collectieve warmte-koudesysteem van Meppel Energie in de nieuwe wijk.  Onderweg was er al aandacht voor de kansen in het havengebied.In Nijeveen werd stilgestaan bij de afgeronde herinrichting van het centrum en de opzet van een tweede fase voor Danninge Erve Zuid.

Ontwikkeling
De verkenningstocht werd afgesloten in het Reestdal. Hier kregen de raadsleden een toelichting op de ontwikkeling van de Stadsrandzone Meppel-Reestdal. Vanzelfsprekend kreeg ook het gebied tussen Nieuweveense Landen en het Centrum van Meppel aandacht, naast de verschillende woonwijken en het werk aan wegen en riolering in de stad.

Uitnodiging
Het inwerkprogramma voor de nieuwe raad wordt binnenkort afgerond. Dit betekent niet dat de raad zich nu  terugtrekt in het Stadhuis. De (duo-)raadsleden komen graag langs bij inwoners, instellingen en bedrijven in de gemeente. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad, neem dan contact op met de griffie. De medewerkers helpen u graag verder.

U kunt de griffie bereiken via e-mail
griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.