GroenLinks onderzoekt waterberging Meppeler Wandelbos

De fractie van GroenLinks Meppel ontving afgelopen weken veel vragen over het gepleegde onderhoud aan het Meppeler Wandelbos en de waterberging die daar gepland is. Reden voor GroenLinks om het bos in te gaan en ter plekke een toelichting te krijgen van enkele ambtenaren.

Onderhoud Wandelbos

Het onderhoud dat de afgelopen periode aan het Wandelbos heeft plaatsgevonden wordt door wandelaars als 'rigoreus' bestempeld. Ter plekke kreeg GroenLinks een toelichting op de manier van werken en het doel.

Het Meppeler Wandelbos is een klimaatbos van Stichting Face, met het doel om CO2 op te slaan. De Stichting Face heeft als doelstelling om door bebossing en behoud van bos een bijdrage te leveren aan de vermindering van het versterkte broeikaseffect. De beheerplannen van de gemeente worden ook getoetst door deze stichting.

“Het onderhoud zal voor bosbouw-standaarden prima uitgevoerd zijn, maar het is belangrijk in het vervolg ook de beleving van wandelaars mee te nemen. Die zien een 'bos' in de stad toch vooral als recreatiegebied. Een toelichting op de werkwijze is dan wel het minste wat de gemeente kan doen”, aldus fractievoorzitter Hans Kuipers.

Waterberging Engelgaarde

Waterschap Reest en Wieden wil in het Wandelbos en in natuurgebied Engelgaarde onder extreme weersomstandigheden 655.000 m3 water bovenstrooms kunnen vasthouden. Met het tijdelijk opvangen van overtollig regenwater in het Wandelbos, Engelgaarde en enkele omliggende percelen kan volgens de gemeente en het waterschap grote wateroverlast in Meppel voorkomen worden.

GroenLinks heeft nog wel enkele vragen bij dit plan. Kuipers: “Met name de effecten op milieu, natuur en gezondheid hebben onze aandacht. Maar ook over wat dit voor de recreatie gaat betekenen hebben we nog wel vragen. Daar willen we wel antwoord op hebben voordat we dit bestemmingsplan vaststellen.”

Op woensdag 14 mei wordt door de gemeente van 19.00-20.30 uur in het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel, een inloopbijeenkomst gehouden over het ontwerpbestemmingsplan en de m.e.r.-beoordeling waterberging Engelgaarde in Meppel. U bent van harte welkom.