Wat betekent de wet Markt en Overheid voor sportverenigingen in Meppel?

In de Metro van dinsdag 27 mei staat dat directeur Gerard Dielessen van NOC-NSF gemeenteraden oproept in actie te komen, omdat anders sporters fors meer contributie betalen aan hun vereniging. Hij roept gemeenteraden op om snel een uitzondering te maken op de wet Markt en Overheid. De nieuwe wet die 1 juli ingaat, zo schrijft hij, verplicht gemeentes om accommodaties alleen tegen kostprijs te verhuren. Veel sportcomplexen worden nu nog gesubsidieerd waardoor sporten betaalbaar is.

De Telegraaf: “Alleen als gemeenteraden voor eind volgende maand een uitzonderingsbepaling opnemen, mag de gemeente verenigingen op de nu gangbare manier blijven ondersteunen. Doen zij dit niet, dan gaan leden fors meer betalen voor hun lidmaatschap. NOC-NSF vreest dat leden vanwege die hogere contributies dan zullen afhaken.”

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders:

  1. Is het correct dat de wet Markt en Overheid, die 1 juli ingaat, gemeentes verplicht om accommodaties alleen tegen kostprijs te verhuren?
  2. Zijn er sportcomplexen en/of sportverenigingen in gemeente Meppel waarvoor dit een nadeel zou betekenen?
  3. Zijn er overige complexen en/of verenigingen in gemeente Meppel waarvoor dit een nadeel zou betekenen?
  4. Bent u bereid de gemeenteraad een voorstel te doen dat een uitzondering op de wet Markt en Overheid maakt voor (sport-)verenigingen, zodanig dat dit nog voor het zomerreces in de gemeenteraad kan worden vastgesteld?
  5. Zo nee, waarom niet?