Wij willen dat mensen meedenken en meepraten over de beslissingen die hen raken. De gemeente gaat daarom actief experimenteren met nieuwe vormen van inspraak. Om iedereen

bij de lokale politiek te betrekken, gaat de gemeenteraad ieder half jaar op een andere locatie vergaderen. Initiatieven van bewoners gaan dan de agenda van de avond mede bepalen. Ook komt er een jongerenraad, en een jongerenbudget. Jongeren kunnen ideeën indienen die ze zelf willen uitvoeren.

De inwoners van Meppel hebben recht op een gemeente die naar hen luistert. Maar de gemeente mag geen luistervink zijn. In deze tijd van toenemende digitalisering moeten inwoners erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen zo min mogelijk in hun privacy schendt. De gemeente stelt daarom een gegevensbeschermer aan. Deze is beschikbaar voor vragen rondom privacy en bewaakt tevens de veiligheid van de gemeentelijke websites.