GroenLinks staat voor de overgang naar een duurzame economie, waarin we grondstoffen besparen en hergebruiken. In Meppel willen we het scheiden van afval gemakkelijker maken. We gaan inwoners helpen met tips en hulpmiddelen om hun afval nog beter te scheiden, zodat er meer kan worden hergebruikt. Bij atgebouwen komen verzamelcontainers voor plastic en voor het GFT-afval. We zoeken naar praktische oplossingen voor het hergebruik van luiers en incontinentiemateriaal. In de openbare ruimte willen we gescheiden afvalbakken; die op tijd worden geleegd! Uiteindelijk streven we naar 100% gescheiden afval in onze gemeente.