Ook de komende jaren worden er namelijk veel nieuwe bedrijfspanden en panden voor maatschappelijk nut gebouwd binnen de gemeente Meppel. Momenteel is het niet verplicht om het dak te benutten voor zonnepanelen en we zien dan ook dat dit niet -altijd- gebeurd. Dat is zonde, want als Meppel en Drenthe staan we voor een enorme CO2-opgave. De fractie van GroenLinks ziet liever de daken van bebouwing gevuld met zonnepanelen dan de landbouwgronden. De Socialistische Partij en de Christen Unie waren dat met de fractie van GroenLinks eens, andere partijen deelden deze visie helaas niet.