Het vier pagina’s tellende document lijkt eerder een opsomming van beren die het college op de weg ziet staan, dan een plan van aanpak. Concrete doelen ontbreken, concrete ambities worden niet uitgesproken.

De problematiek rondom plastic is urgent! De fractie van GroenLinks had na de unaniem aangenomen motie rondom dit thema verwacht dat het college het ook als zodanig zou beschouwen. Een concreet plan van aanpak is nu toegezegd rondom de begroting van 2020, ‘we’ zullen daarom nog even geduld moeten hebben. Uiteraard blijft de fractie alert op dit thema!