Meedoen
Pixabay rechtenvrij

We doen allemaal mee

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of op een andere manier bij te dragen aan de samenleving.

GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Lukt dat niet, dan is het een taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt daarbij is: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van onnodige, ontmoedigende regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook vindt GroenLinks dat de sociale dienst ruimhartig moet zijn voor zelfstandige ondernemers in armoede. GroenLinks wil een armoedevrij Meppel. Daarom kiest onze gemeente voor een doeltreffende inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Vaak kennen mensen met een laag inkomen de weg naar aanvullende regelingen niet. Daarin gaat de gemeente een actievere rol vervullen.