We zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden willen we beschermen. Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van onveiligheid en intolerantie is nog beter. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich niet veilig voelen in hun eigen omgeving, of dat ze worden weggepest of mishandeld. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Daarom wil GroenLinks voor elke wijk een wijkveiligheidsplan. Samen met inwoners, welzijnsorganisaties en politie identi ceert de gemeente onveilige punten binnen de wijk. Door samen te werken zoeken we e ectief naar oplossingen.