We kiezen voor een duurzaam groenbeheer: onkruidbestrijding op verantwoorde wijze, goed afgestemd ecologisch bermbeheer waarbij biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop staan.

Maar er is meer nodig, want het regent tegenwoordig vaak harder, en de zon schijnt vaker feller. Ook Meppel – als laagste punt van Drenthe – moet passende maatregelen nemen tegen wateroverlast en hittestress. Daarom wil GroenLinks tegels en stenen zo veel mogelijk vervangen door groen. Denk bijvoorbeeld aan watervertragende groenstroken in straten en pleinen en aan bredere borders in uw tuin. Samen maken we onze woonomgeving klimaatbestendig en verhogen we meteen de leefbaarheid voor mens en dier.

Het onderhoud aan de gemeentelijke groenvoorziening gaat naar een hoger niveau. Mooie plantsoenen en nette straten zijn dan niet langer afhankelijk van de inzet van bewoners, maar vanzelfsprekend goed geregeld in de hele gemeente. Tegelijkertijd willen we graag meer burgerparticipatie en –initiatieven. Buurtbewoners die zelf hun straat of buurt willen vergroenen, krijgen alle denkbare hulp. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeheercontracten, groenonderhoud in medebeheer of steun bij kleinschalige vergroeningsactiviteiten zoals groene daken, geveltuinen en buurtmoestuinen. Na het succes van de Berggierslandengaarde en van Permacultuurtuin Meppel, ondersteunt de gemeente eetbaar-groen initiatieven. Bewoners mogen trots zijn op hun buurt, en we maken hun inspanningen zichtbaar met bordjes of tegelopschriften als: ‘Dit groen wordt door de buurt beheerd’.