Penningmeester van GroenLinks Meppel

In zijn werkzame leven werkt hij als ZZP-er, daar waar ondernemerschap in dienst staat van een maatschappelijk ideaal. Zijn focus lag jarenlang bij natuurvoeding. De projecten die hij doet spelen zich op vrijwel elk onderdeel van de bedrijfsvoering af.

In 2002 wilde hij zich aansluiten bij GroenLinks. Er bleek in Meppel geen afdeling te bestaan. Het lukte een klein groepje mensen vinden om gezamenlijk de afdeling op te richten. Het is mooi te merken dat er nu een forse en bloeiende afdeling staat. Daaraan lever Jaap graag hernieuwd een bijdrage aan als penningmeester.

Voor Jaap moet politiek, ook lokaal, faciliterend zijn. Veel mensen willen als consument, werknemer of ondernemer een bijdrage leveren aan een betere wereld. Gewoon in hun dagelijks handelen. De overheid zou veel meer dan nu dat handelen moeten faciliteren, stimuleren en uitlokken. Niet voorzichtig en afwachtend vanaf de zijlijn toekijken, angstig voor een mislukking. Zo'n benadering kan Meppel tot een bruisende stad maken, waarin het fijn leven is.