Het debat – geïnitieerd door GroenLinks – draaide over het onthouden van informatie door het college in reactie op vragen van GroenLinks. Die vragen kwamen in reactie op de visie rondom het stationsgebied, zoals die in juni in de raad is besproken. Het college is van plan om het fietsverkeer op termijn over het spoor via Ezinge te laten lopen. Dit betekent dat er dagelijks 1400 keer overgestoken zal worden, in tegenstelling tot enkele tientallen keren nu. Waar boven op komt dat de NS toewerkt naar 16 treinen per uur die hier passeren. GroenLinks vroeg zich af of ProRail hiervan afweet en dit ook als een veilige oplossing bestempeld. De antwoorden op de gestelde vragen lieten lang op zich wachten. Toen de correspondentie met ProRail uiteindelijk werd gedeeld bleek die grotendeels zwartgelakt. Bovendien werd het stuk als vertrouwelijk bestempeld en werd aan het raadslid gevraagd om dit niet te delen met de rest van de raad. Dit alles wekte de indruk dat het college informatie probeerde achter te houden voor de raad. 

In het debat was wethouder van der Haar niet in staat om het vertrouwen van de volledige raad terug te winnen. Christen Unie, SP, PvdA, D66 en GroenLinks dienden een motie van wantrouwen in, terwijl de VVD met een motie van afkeuring kwam. Bij de uiteindelijke stemming kon de motie van wantrouwen niet op steun van de coalitiepartijen rekenen, de motie van afkeuring werd gesteund door de voltallige raad. Hiermee kwam de wethouder beschadigd, maar met de schrik vrij. 

Voor GroenLinks Meppel is hiermee de kous nog niet af omdat er nog steeds onvoldoende duidelijkheid is over de verkeersveiligheid van onder andere honderden scholieren die in de toekomst wellicht over het spoor bij Ezinge naar school moeten fietsen.

Bekijk hier hoe Anouk de Motie van Wantrouwen indient. Afspelen op YouTube