GroenLinks wil de natuur in dit gebied niet ruilen voor industrie. Daar zijn twee belangrijke argumenten voor:

  • het huidige havengebied is nog onvoldoende duurzaam
  • er is nog genoeg ruimte voor inbreiding, omdat er bedrijven gevestigd zijn binnen het huidige havengebied die geen voordeel ervaren van vestiging nabij water.

Tijdens de commissievergadering heeft de fractie vragen gesteld aan het college met betrekking tot voorgenoemde argumenten. Wat betreft inbreiding en duurzaamheid zijn onze zorgen hierdoor niet weggenomen. Er gaat niet gekeken worden naar inbreiding en met de komst van de nieuwe haven is ook een duurzaam bestaand havengebied geen stap dichterbij gekomen.

Ook vragen rondom circulariteit hebben de fractie niet gerust kunnen stellen. Binnen de plannen is veel ruimte genomen voor het woord ‘circulair’ maar helaas zijn hier geen doelen en ambities aan gekoppeld. Ook dringend doorvragen heeft geen antwoorden opgeleverd waaruit daadwerkelijke ambities rondom duurzaamheid en circulariteit naar voren zijn gekomen.

Het is daarom dat de fractie van GroenLinks een amendement heeft ingediend om onderzoek naar ‘Oevers S’ te voorkomen. Was het amendement aangenomen dan had de gemeenteraad het college opdracht gegeven huidig havengebied écht circulair te ontwikkelen. Daarnaast had het geplande onderzoek zich niet gericht op natuurgebied maar op huidig havengebied. Dit is dus helaas niet het geval.