MINI LEERGANG GEMEENTERAAD

Mini leergang gemeenteraad

Maak kennis met het werk van de fractie van GroenLinks Meppel
Wil je helpen om Meppel groener, socialer en rechtvaardiger te maken? Ben je geïnteresseerd in gemeentepolitiek? Heb je een groene en linkse affiniteit? Dan is deze leergang echt iets voor jou!
 
GroenLinks Meppel verzorgt in maanden mei en juni een mini-leergang over het werk van de gemeenteraad. In een eerste gesprek horen we graag wat jij aan kennis en ervaring bij ons wil halen en vertellen wij wat we jou kunnen bieden. Daarna maak je in een afwisselend programma kennis met de gemeenteraad en alles wat daarbij hoort. Je krijgt uitleg over gemeentedemocratie, lokale partijpolitiek en het werk van een raadslid. Je woont een vergadering van de steunfractie bij en sluit aan bij een raadsvergadering. Afsluitend bespreken we jouw wensen, mogelijkheden en eventuele vervolgstappen.
 
De bijeenkomsten vinden plaats in de avond. Aanmelden kan met een mail aan fractieleider Paula van Eerden: p.vaneerden@groenlinksmeppel.nl.