Goed nieuws! Vanaf volgende week neemt ‘onze’ Wim-Jan Renkema zitting in de Tweede Kamer. Hij neem daar de zetel over van Liesbeth van Tongeren die vertrekt als Kamerlid om wethouder te worden van Den Haag. 

We wensen Wim-Jan veel succes met zijn Kamerlidmaatschap en hopen dat hij zijn neus zal blijven laten zien hier in het mooie Noorden.

Wim-Jan Renkema (50) heeft ruime ervaring in het onderwijs. Hij heeft praktijkervaring opgedaan in zowel het basis-, voortgezet als hoger onderwijs. Hij was rector van een brede scholengemeenschap, onderwijsinspecteur, directeur van een PABO en is nu voorzitter van het College van Bestuur van een grote groep basisscholen in Noord-Nederland. Door eerdere functies op het ministerie van OCW kent hij ook de Haagse werkelijkheid. Meer dan 25 jaar geleden werd Wim-Jan lid van GroenLinks en hij woont sinds 2003 in Meppel.