Op deze dag worden ook de vorderingen van de gemeente met betrekking tot ‘Meppel CO2-neutraal in 2040’ gedeeld. De fractie van GroenLinks hoopt dat het naast een dag van feiten ook een dag van inspiratie en verbinding gaat zijn!