Meppel gaat actief inzet tonen om discriminatie tegen te gaan

Gemeente Meppel gaat actief inzet tonen om discriminatie tegen te gaan. De gemeenteraad heeft op 12 juni een GroenLinks-motie unaniem aangenomen die daartoe opriep.

Het coalitieakkoord "Coalitie met de samenleving" wil partnerschappen aangaan met individuen, groepen of organisaties uit de samenleving, en wil daarmee de kracht in de samenleving benutten en laten groeien. Het akkoord verwacht anderzijds dat de samenleving initiatief toont, dat mensen zich ook zelf inspannen voor elkaar en voor hun omgeving, rekening houdend met kaders en open communiceren.

Meppel is een samenleving van grote diversiteit en we daar trots op kunnen zijn. Het ziet ernaar uit dat in het huidige politieke- en maatschappelijke klimaat discriminatie en racisme steeds "gewoner" worden. Uitsluiting uit de samenleving is onwenselijk, en participatie wordt in de "Coalitie met de samenleving" steeds belangrijker. Het discriminatie meldpunt Drenthe acteert pas naar aanleiding van meldingen, dus afwachtend en achteraf.

De voltallige gemeenteraad heeft het college van b&w dan ook opgeroepen om inzet te tonen om discriminatie tegen te gaan. In het uitvoeringsprogramma zal nader worden uitgewerkt waaruit die inzet precies zal bestaan.