GroenLinks steunt de Meppeler fietser: Boazstraat en Koeberg- Zuid

GroenLinks heeft altijd gepleit voor een inrichting van de openbare ruimte die wordt bepaald door fietsers en voetgangers. Meppel heeft met de Boazstraat haar eerste fietsstraat gekregen en de verkeersknelpunten bij de nieuwbouw van Koeberg-Zuid (Zuiderlaan, Rembrandtlaan) hebben onze aandacht. Dit jaar wordt het Gemeentelijke Vervoers- en VerkeersPlan (GVVP) behandeld in de gemeenteraad.

Herinnert u zich deze poster nog? In 2014 bracht GroenLinks Meppel met deze poster een belangrijk punt in haar verkiezingsprogramma onder de aandacht: kies voor duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, fietsers en OV! Want Meppel is een compacte stad waar je je gemakkelijk te voet en per fiets kunt verplaatsen.

Meppels eerste fietsstraat is een feit

Recent werd de Oude Boazstraat de eerste fietsstraat van Meppel. Hierdoor wordt deze fietsroute van en naar de stad voor fietsers nog veiliger. De Oude Boazstraat maakt onderdeel uit van de fietsroute Berggierslanden-Koedijkslanden-Centrum. Mogelijk zijn er in de toekomst meer straten die als fietsstraat kunnen worden ingericht.

Herinrichting Rembrandtlaan

Nog geen 100 meter verderop hebben de fietsers het lastiger. Er doen zich knelpunten voor in het verkeer bij het nieuwbouwproject Koeberg-Zuid. GroenLinks Meppel heeft steeds gepleit voor het belang van fietsers en voetgangers bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat betekent onder meer de aanleg van doorgaande veilige (vrij liggende) fietsroutes. Daar gaan we ons hard voor maken bij de behandeling van het Gemeentelijke Vervoers- en VerkeersPlan (GVVP) dit jaar en ook bij de herinrichting van de Rembrandtlaan.

GroenLinks Meppel: standpunt verkeersinrichting

GroenLinks kiest voor duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, fietsers en OV. Binnen Meppel kun je je gemakkelijk te voet en per fiets verplaatsen. De bebouwde kom en het buitengebied van Meppel willen we beter verbinden door het aanleggen van mooie fiets- maar ook vaarroutes. Zo kunnen we op de fiets, te voet of in de boot meer gaan genieten van het landschap en het groen ook echt beléven.

GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets. De openbare ruimte wordt ingericht voor fietsers en voetgangers. Er worden doorgaande veilige (vrij liggende) fietsroutes aangelegd, met goede aansluiting op bus/treinstation. Fietsers krijgen voorrang op rotondes. Er komt een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum. Er komt een fietstunnel tussen Ezinge en Meppel-Zuid.

Links