Mark Veermans

Bestuursvoorzitter

In mijn dagelijkse werkzame leven houd ik me bezig met begeleiding bij ontwikkeling en verandering. Organisaties, teams en individuen begeleid ik bij hun ambitie zich te ontwikkelen in de door hen gewenste richting. Naast mijn werk vanuit mijn onderneming vind ik het goed om ook onbetaald de samenleving te versterken. Bestuurswerk voor GroenLinks Meppel doe ik omdat ik mijn steentje bij wil dragen aan de lokale democratie en omdat ik vind dat GroenLinks een goed oog heeft voor zowel de kracht als de kwetsbaarheid van mensen. Vanuit mijn werk zie ik dagelijks hoe belangrijk individuele keuzevrijheid en ontwikkeling is. Ik zie ook wat de gevolgen zijn als mensen onvoldoende rekening houden met belangen van anderen. Daarom zet ik me in voor een politiek die zich ook bekommert om zaken waarvoor marktwerking geen oplossing is, zoals natuur, dierenwelzijn en zorg voor mensen die minder goed voor zichzelf op kunnen komen. Goede politiek laat niet alleen de belangen van de meerderheid bepalend zijn maar laat zoveel mogelijk belangen meewegen; van werkelozen en ondernemers, van echte Meppeler muggen en van import, van ouderen en jongeren, en niet in de laatste plaats van de kinderen van onze kinderen. 06 22 40 41 29