GroenLinks wil dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. In de zorg moet oog zijn voor álle problemen waarmee Meppelers te maken kunnen hebben. Gezondheid, inkomen, werken, wonen en jeugdzorg, al die terreinen moeten in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat alle professionele én vrijwillige hulpverleners goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als inwoners bij het wijkteam aankloppen met een spoedeisend probleem, dan krijgen ze geen afspraak voor over zes weken, dan krijgen ze meteen hulp.