Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Een gemeentelijk team voor kind en onderwijs gaat de scholen, leerlingen en hun ouders ondersteunen. Iedereen die leerplichtig is, zit op school, of volgt een leer-werktraject. Jongeren zonder leerplicht, en zonder werk of uitkering vallen nu vaak buiten de boot. GroenLinks vindt dat ze niet op de bank hoeven te zitten en wil dat alle schoolverlaters begeleiding krijgen op weg naar verdere scholing of werk.

Soms krijgen kinderen of jongeren moeilijkheden waarbij ze extra hulp nodig hebben. Jeugdzorg moet dan snel kunnen handelen. Zo voorkom je onnodig leed. GroenLinks vindt wachtlijsten echt onacceptabel. In de Jeugdzorg gaat het om kinderen en jongeren, niet om geld. Iedere jongere moet de zorgt krijgen die hij/zij nodig heeft. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing. Jeugdzorg kan nooit zo maar stoppen: voor de 18+ jongere moet er een overgangsregeling zijn.

Jongeren krijgen een adviserende stem in Meppel: er komt een jongerenraad, en een jongerenbudget. De jongeren kunnen ideeën indienen die ze zelf willen uitvoeren.