Nieuws

Humane vluchtelingenzorg in Meppel

GroenLinks Meppel heeft een goedbezochte bijeenkomst georganiseerd over humane vluchtelingenzorg in Meppel. Ondanks de verzengende hitte hadden meer dan dertig mensen aan de uitnodiging van GroenLinks gehoor gegeven en waren op maandag
3 juli naar wijkcentrum De Poele gekomen om met elkaar te bespreken hoe een goede opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Meppel gerealiseerd kan worden. Kerken, politieke partijen, het basisonderwijs, de voedselbank, de Stichting Welzijn Meppel, Vluchtelingenwerk Drenthe en geïnteresseerde burgers toonden zich betrokken bij deze niet erg eenvoudige problematiek.

Lees verder

Toespraak GroenLinks over coalitie-akkoord

Op 11 mei sprak GroenLinks gemeenteraadslid Willie Oldengarm het college en de gemeenteraad toe over het coalitie-akkoord.
De tekst van de toespraak is te lezen wanneer u op dit bericht klikt.

Lees verder

Motie t.a.v. het coalitie-akkoord

Op 11 mei jl. dienden GroenLinks en Christenunie een gezamenlijke motie in over een aantal punten uit het Coalitie akkoord. Het betreft de besteding van de Rendo-gelden en de WMO

Lees verder

Kiezers genegeerd

GroenLinks is van mening dat bij de coalitievorming de wens van de kiezers in de gemeente Meppel is genegeerd.

Lees verder