Nieuws

Groei Mee

GroenLinks heeft op 4 september jl. een ambitieus verkiezingsprogramma onder de titel ‘Groei mee’ gepresenteerd. GroenLinks wil een duurzame economische groei, meer ruimte voor mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen en groeiende kansen om mee te doen. GroenLinks wil graag groeien om deze ideeën uit te kunnen voeren.

Lees verder

perspectiefnota

discussie over de perspectiefnota zonder maatschappelijke ontwikkelingen is moeilijk te voeren

Lees verder

Een krappe basis voor het college van Meppel...

Tijdens de buitengewone raadsvergadering van 26 april stemde GroenLinks samen met de PvdA en de ChristenUnie tegen de benoeming van de heren van Dijk (SteM), Schele (CDA) en Boumans(VVD) tot wethouders van het nieuw te vormen college van Meppel. Op die avond stemden 13 raadsleden voor en 10 raadsleden tegen het voorstel.
Met de tegenstem geeft GroenLinks een signaal af dat zij het absoluut oneens is met de wijze waarop de collegeonderhandelingen de afgelopen maanden zijn verlopen. Slechts mondjesmaat werd GroenLinks hierover geïnformeerd. Zo ontbreken tot op de dag van vandaag (20 mei) nog steeds de verslagen van de collegeonderhandelingen. Geen goed staaltje van bestuurlijke vernieuwing lijkt ons dit toe... Terwijl het college zegt hier juist de komende vier jaar voor te zullen gaan...
Wanneer u op de titel van dit nieuwsbericht klikt, leest u de toespraak van GroenLinks fractieleider Willie Oldengarm tijdens de installatie van de wethouders op 27 april jl.

Lees verder

GroenLinks trekt zich het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers aan

In de raadsvergadering van 24 mei heeft Willie Oldengarm namens GroenLinks en PvdA vragen gesteld aan wethouder Scheele om de begeleiding van de in Meppel wonende uitgeprocedeerde asielzoekers te verbeteren. Tot verbazing van beide fracties liet de wethouder weten geen aanleiding tot actie zien, omdat er bij de gemeente geen asielzoekers bekend zouden zijn die voor die begeleiding in aanmerking zouden komen. Wel dus...!

Lees verder