Nieuws

Stem morgen op GroenLinks!

Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. GroenLinks Meppel roept iedereen op om GroenLinks stemmen en zo groen op 1 te zetten in Drenthe.

Lees verder

Drie keer nee van wethouder op vragen over Brede School

Afgelopen donderdag stelde GroenLinks-fractieleider Willie Oldengarm tijdens het vragenuurtje een drietal vragen aan wethouder van Dijk over de onderwijsproblematiek in Meppel-Zuid. In de wijk Bergierslanden staan straks 1100 woningen. De vorige gemeenteraad heeft besloten dat hier geen voorzieningen komen. Dat vindt GroenLinks onbegrijpelijk. 'Elke wijk verdient een eigen open wijkschool.'

Lees verder

Fietsbeleid onder de maat

In 2002 heeft de gemeente ‘hoge prioriteit’ gegeven aan een zo geheten ‘fietsvoorzieningenplan’ met 10 beleidspunten en 39 projecten, zoals fietsroutes, fietsstallingen en fietspaden. Vier jaar later en twee colleges verder blijkt uit een evaluatierapport slechts de helft van de beleidspunten en een kwart van de projecten te zijn uitgevoerd. Bovendien wordt vaak met ‘uitvoering’ het voornemen tot uitvoering bedoeld. Daardoor worden toch al slechte resultaten nog in een gunstig daglicht gesteld. ‘Zeer teleurstellend na vier jaar “prioriteit”,’ vindt GroenLinks.

Lees verder

21 Punten om Meppel te vergroenen

Bill Clinton zei het toen hij begin december Nederland bezocht: ‘Klimaatverandering kan de beschaving ondermijnen.’ Daarom heeft hij 40 wereldsteden – waaronder Rotterdam – uitgenodigd om in 2025 hun CO2-uitstoot met de helft te verminderen.

Maar ook kleine steden moeten ambitie tonen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom wil GroenLinks dat Meppel haar langetermijnplannen, zoals de Ontwikkelingsvisie 2030, hierop aanpast.

Daarom geeft de partij in haar verkiezingsprogramma maar liefst 21 punten om het Meppelse milieubeleid te verbeteren. Deze punten zijn hieronder na te lezen.

Zo wil GroenLinks de vergroening van het Meppelse bedrijfsleven handen en voeten geven.

Lees verder