Nieuws over Hans Kuipers

GroenLinks steunt de Meppeler fietser: Boazstraat en Koeberg- Zuid

GroenLinks heeft altijd gepleit voor een inrichting van de openbare ruimte die wordt bepaald door fietsers en voetgangers. Meppel heeft met de Boazstraat haar eerste fietsstraat gekregen en de verkeersknelpunten bij de nieuwbouw van Koeberg-Zuid (Zuiderlaan, Rembrandtlaan) hebben onze aandacht. Dit jaar wordt het Gemeentelijke Vervoers- en VerkeersPlan (GVVP) behandeld in de gemeenteraad.

Lees verder

Vragen over doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester & wethouders over het uitvoeren van doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek, zogeheten artikel 213a-onderzoeken. Het college voert deze onderzoeken al sinds 2011 niet meer uit, terwijl dat volgens de gemeentewet en de gemeentelijke verordening wel dient te gebeuren.

Lees verder