Jan Anne van der Laan (foto Henri Santing)
Jan Anne van der Laan (foto Henri Santing)

Jan Anne van der Laan

Duo-raadslid

Duo raadslid en nummer twee op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Na een loopbaan in het bedrijfsleven ben ik vanaf 2014 zelfstandig beeldend kunstenaar. Daarnaast wil ik graag iets doen voor en met anderen. Dat ik daarvoor bij GroenLinks uitkom is niet zo gek. Ik geloof sterk in de noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, en in een maatschappij waarin werk, inkomen en zorg eerlijk verdeeld zijn.

In de crisisjaren ‘80 heb ik zelf ervaren wat het betekent om zonder werk te zitten. Als jongere met een diploma tot tekenleraar op zak schreef ik meer dan 500 sollicitatiebrieven. Maar er waaide toen een minder gure (neo-)liberale wind dan nu en via zinvol vrijwilligerswerk en een riante omscholingsregeling kon ik in 1990 tegen een goed salaris bij drukkerij Krips Repro in Meppel aan de slag. De arbeidsmarkt nu vind ik problematischer dan die in de jaren ’80. Op papier neemt de werkloosheid af, maar wat zijn de vooruitzichten van zzp-ers die in schijnconstructies werken, of ver onder de marktprijs? Arbeidsmarktbeleid is meer landelijk beleid dan gemeentepolitiek. Wel wil ik in de fractie van GroenLinks strijden voor een gemeente die er alles aan doet om deze mensen op de grens van armoede te helpen.