Hans Kuipers

Duo-raadslid

"Met GroenLinks wil ik investeren in de natuur in Drenthe. Gezondheid en welzijn van bewoners nemen aantoonbaar toe in een groene leefomgeving. GroenLinks vindt dat een grote diversiteit aan soorten planten en dieren essentieel is voor een leefbare aarde. Deze biodiversiteit mag niet langer afnemen en daarom wil GroenLinks dat er sneller wordt geïnvesteerd in het netwerk van waardevolle natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur."

Hans Kuipers (1987) is student theoretische natuurkunde en wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is 29 jaar en woont in Meppel.

Hij is sinds 2010 duo-raadslid voor GroenLinks Meppel en was in de periode 2014-2015 ook fractievoorzitter. Hans is namens GroenLinks lid van de Algemene Raadscommissie, de commissie Sociaal Domein, en plaatsvervangend voorzitter van de Auditcommissie van de gemeente Meppel.

Hans is tevens fractievoorzitter van de fractie GroenLinks in de Provinciale Staten van Drenthe. Hij is daar sinds 2011 lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid en sinds 2015 van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van de provincie Drenthe. Hij is in de Staten namens GroenLinks woordvoerder voor de portefeuilles: Groen, Natuur, Water, Landbouw & Ruimte.

Telefoon: 06 20 99 99 81